ภาพงานกิจกรรม

ผอ. อบก. เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ๒๕๖๐


วันที่เผยแพร่ 2017-08-08 16:55:23 น.

ผอ. อบก. เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ๒๕๖๐

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทสรรหา สาขาสิ่งแวดล้อม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมกันนี้ ได้รับมอบเข็มกลัดสัญลักษณ์สตรีไทยดีเด่น จากประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรับมอบเข็มกลัดดอกคัทลียา เพื่อแสดงความยินดี จากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐” ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          โครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรของพระองค์เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย  เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคม มีเจตคติยอมรับในบทบาทและความรู้ความสามารถของสตรีไทย ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านคุณค่าความเป็นสตรีที่สมบูรณ์และมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ในปีนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นจำนวน ๑๕๐ คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น ๒๕ คน

          นางประเสริฐสุข จามรมาน เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อม จากบทบาทของการเป็นผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยผลักดันผลงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาตลาดคาร์บอน และกลไกลการดำเนินงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย การเป็นผู้แทนประเทศไทย ในการประชุมเจรจาพันธกรณีระหว่างประเทศ ตลอดจน การจัดตั้งศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×