ภาพงานกิจกรรม

โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน


วันที่เผยแพร่ 2017-09-13 19:41:31 น.

๔ เทศบาลลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ร่วมกับ UNDP และ อบก.

เชียงใหม่ : เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้แทนจาก ๔ เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลนครราชสีมา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน” (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางเดียร์ดรา บอย์ด (Ms.Deirdre Boyd) ผู้แทนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Development Programme (UNDP) เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ และภายหลังพิธีดังกล่าว คณะผู้แทนจากเทศบาลสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลนครเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ด้วย

โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนนี้ เป็นความร่วมมือในการที่จะช่วยเมืองลดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนและเตรียมเทศบาลให้เป็นสังคมที่มีความพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และความร่วมมือนี้ถือเป็นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำให้การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×