ภาพงานกิจกรรม

อบก. โดยศูนย์ CITC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่าง ไทยและเวียดนาม


วันที่เผยแพร่ 2017-09-26 01:51:13 น.

อบก. โดยศูนย์ CITC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่าง ไทยและเวียดนาม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) นำโดย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ อบก. และ ผู้อำนวยการ ศูนย์ CITC เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะนำไปสู่ความร่วมมือไตรภาคี ระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศเวียดนาม และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) โดยได้รับเกียริตจาก Mr. Nguyen Van Tue อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมลงนามความร่วมมือฯ ในการนี้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่จะร่วมดำเนินการร่วมกันในเรื่อง การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกและการตรวจวัด การรายงานผล และการทวนสอบ และการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ อบก. และ ผู้อำนวยการ ศูนย์ CITC เข้าร่วมพิธีลงนามการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ประเทศเวียดนาม โดยได้รับเกียริตจาก Prof. Dr. Nguyen Van Noi อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม (VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi) ร่วมลงนามความร่วมมือฯ ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่จะร่วมดำเนินการร่วมกันในเรื่อง การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และการตรวจวัด การรายงานผล และการทวนสอบ และการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×