ภาพงานกิจกรรม

อบก./CITC เข้าร่วมงานเสวนาและร่วมจัดนิทรรศนาการงาน “50 ปี อาเซียน กับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต”


วันที่เผยแพร่ 2017-09-26 02:05:48 น.

อบก./CITC เข้าร่วมงานเสวนาและร่วมจัดนิทรรศนาการงาน “50 ปี อาเซียน กับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต”

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) เข้าร่วมงานเสวนาและร่วมจัดนิทรรศการงาน “50 ปี อาเซียน กับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต” จัดโดย สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ในการเสวนา หัวข้อ 50 ปี อาเซียน กับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเสวนา โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ CITC และ นางสาวชัญญาภัค วัฒนจินดา นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์ CITC ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และนำเสนอกลไกในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและบทบาทของไทยในเวทีอาเซียน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ CITC เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×