ภาพงานกิจกรรม

อบก./CITC เข้าร่วม" การประชุมสภาสีเขียว ครั้งที่ 2 และการประชุมแสดงความคิดเห็นเมืองสีเขียวครั้งที่ 1"


วันที่เผยแพร่ 2017-09-26 02:12:25 น.

อบก./CITC เข้าร่วม" การประชุมสภาสีเขียว ครั้งที่ 2 และการประชุมแสดงความคิดเห็นเมืองสีเขียวครั้งที่ 1"

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "การประชุมสภาสีเขียว ครั้งที่ 2 และการประชุมแสดงความคิดเห็นเมืองสีเขียวครั้งที่ 1" ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศสมาชิก

ทั้งนี้ มีผู้แทนความร่วมมือภายใต้แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย จาก 19 เมือง 150 คน เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง “เครือข่ายเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City Network)” โดยมีผู้แทนเมือง บาตัน/เมดาน ประเทศอินโดนีเซีย, ผู้แทนเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย, นายกเทศมนตรีภูเก็ตรองนายกเทศมนตรีหาดใหญ่, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการเสวนา ในครั้งนี้

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×