ภาพงานกิจกรรม

อบก / ศูนย์ CITC เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง ไทยและ สปป.ลาว


วันที่เผยแพร่ 2017-09-26 02:27:34 น.

อบก / ศูนย์ CITC เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง ไทยและ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และ นายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เกียรติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง ทส.ไทย และ ทส. สปป.ลาว ในการนี้ อบก. นำโดย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ดร. จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้เข้าร่วมพิธีการลงนาม ดังกล่าว ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ซึ่งขอบเขตการดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทย และ สปป.ลาว ได้รวมถึงการดำเนินการร่วมกันระหว่าง ศูนย์ CITC และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ สปป.ลาว ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา การฝึกอบรม และจัดทำเอกสารเผยแพร่ร่วมกัน

ที่มาของรูปภาพ : http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=14798&filename=index

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×