ภาพงานกิจกรรม

อบก.จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘


วันที่เผยแพร่ 2015-04-14 17:27:04 น.

วันที่ 10 เมษายน 2558 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารองค์การฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 และยังเป็นการสืบสานประเพณีไทยอีกด้วย 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×