ภาพงานกิจกรรม

“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”


วันที่เผยแพร่ 2017-10-02 18:41:56 น.

พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๐

กรุงเทพฯ : วันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา ภาครัฐและเอกชนกว่า ๙๐๐ คนจาก ๓๐๐ แห่ง เข้าร่วมงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเป็นการขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของ อบก. โดย ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

          งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ ๕ ซึ่งในช่วงเช้ามีการสัมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะ ๖” ต่อด้วยช่วงบ่ายมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณโดยให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการภายใต้การดำเนินงานของ อบก. คือ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน หรือฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม และโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน โดยในปีนี้มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมากกว่า ๓๐๐ ราย สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า ๒.๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×