ภาพงานกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


วันที่เผยแพร่ 2017-11-03 17:38:15 น.

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานที่อยู่บริเวณข้างเคียงกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างใหญ่หลวง โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี และได้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้มีผู้แทนประกอบด้วยนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×