ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดสัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change"


วันที่เผยแพร่ 2017-11-06 15:40:57 น.

ศูนย์ CITC จัดสัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change"

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ " สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ climate change " ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change “ โดยมี อาจารย์และนักศึกษา จาก 6 คณะ เข้าร่วม กว่า 500 คน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทย์ทางเลือก คณะมนุษยศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์

นักศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้ว่า ทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงวิธีการปรับตัวในการใช้ชีวิตในสังคมคาร์บอนต่ำว่าไม่ใช่เรื่องยากและทุกคนในสังคมสามารถทำได้เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ต่อไปในอนาคต " โลกเย็น...ด้วย Gen Y "

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×