ภาพงานกิจกรรม

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐


วันที่เผยแพร่ 2017-11-15 16:26:36 น.

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×