ภาพงานกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


วันที่เผยแพร่ 2017-11-28 14:51:11 น.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐

กรุงเทพฯ : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐  โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงฯ และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การ เข้าร่วมพิธี ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

          กฐินพระราชทานในครั้งนี้ เป็นกฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา โดยมีพิธีประกอบพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินพระราชทาน เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน นำโดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประกอบพิธีสมโภชน์ และตั้งองค์พระกฐินพระราชทาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร ก่อนจะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันรุ่งขึ้น

          วัดบวรมงคลราชวรวิหาร หรือเรียกกันทั่วไปว่า วัดลิงขบ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยเจ้าฟ้ากรมขุนเสนารักษ์ พระอนุชาธิราช ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ จนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้รับพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดบวรมงคล” ในคราวมหาอุปราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×