ภาพงานกิจกรรม

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP 23 Side Event On “Sharing Experiences From Thailand’s Low Carbon City Development And Thai Industries”


วันที่เผยแพร่ 2017-12-18 17:52:48 น.

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP 23 Side Event On “Sharing Experiences From Thailand’s Low Carbon City Development And Thai Industries”

ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดงานสัมมนา The UNFCCC COP 23 side event on “Sharing Experiences from Thailand’s Low Carbon City Development and Thai Industries” ณ Thai Pavilion กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานเมืองคาร์บอนต่ำและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมด้วย Dr. Robert Kay, Principal Consultant (Climate Change) ICF International, USA และ ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 40 คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×