ภาพงานกิจกรรม

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP 23 Side Event On “Climate Change Capacity Building-Driving Climate Actions Through CITC”


วันที่เผยแพร่ 2017-12-18 18:02:19 น.

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP 23 Side Event On “Climate Change Capacity Building-Driving Climate Actions Through CITC”

ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ Japan International Cooperation agency และ Overseas Environmental Cooperation Center, Japan (OECC) จัดงานสัมมนา UNFCCC COP 23 side event on “Climate Change Capacity Building-Driving Climate Actions through CITC” ณ Japan Pavilion กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ CITC ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นวิทยากร ร่วมด้วย Dr. Masato Kawanishi, Japan International Cooperation Agency และ Prof. Dr. Kazuhiko Takemoto, Overseas Environmental Cooperation Center (OECC), Japan โดยมี Mr. Satoshi Iemoto, Overseas Environmental Cooperation Center, Japan ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการผู้เข้าร่วมการสัมมนา 50 คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×