ภาพงานกิจกรรม

CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning


วันที่เผยแพร่ 2017-12-18 18:13:58 น.

CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E learning ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่หลักสูตรภายใต้ศูนย์ CITC , การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปเผยแพร่และทดลองเรียนผ่านระบบE-Learning โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 76 คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×