ภาพงานกิจกรรม

อบก.รับใบประกาศในพิธีเชิดชูเกียรติเทศบาลนำร่องที่มีผลงานการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ


วันที่เผยแพร่ 2015-04-14 17:51:40 น.

วันที่ 3 เมษายน 2558 ฯพณฯ องคมนตรี ( พลากร สุวรรณรัฐ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติเทศบาลนำร่องที่มีผลงานการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอน์ต่ำอย่างเป็นรูปธรรม โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา และมอบใบประกาศให้แก่เทศบาลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นที่เข้าร่วมโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา  ในโอกาสนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับมอบใบประกาศ ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×