ภาพงานกิจกรรม

อบก./CITC เข้าร่วมสัมมนา “Low Carbon Asia Research Network (LoCARNet) 6th Annual Meeting” และร่วมจัดการสัมมนาคู่ขนาน (Parallel Session)


วันที่เผยแพร่ 2017-12-19 11:51:52 น.

อบก./CITC เข้าร่วมสัมมนา “Low Carbon Asia Research Network (LoCARNet) 6th Annual Meeting” และร่วมจัดการสัมมนาคู่ขนาน (Parallel Session)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) เข้าร่วมสัมมนา“ Low Carbon Asia Research Network (LoCARNet) 6th Annual Meeting ” และร่วมจัดการสัมมนาคู่ขนาน (Parallel Session) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ " Progress and Future: The National Adaptation Process and its Implementation “ โดยมี ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP), ดร.อัครพล ฮวบเจริญ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (OAE), Dr.Julie TENG ผู้แทนจาก The National Adaptation Plan Global Support Programme (NAP-GSP),UNDP และนางสาวชญาธร ธนวัฒนาดำรง ผู้แทนจากศูนย์ CITC ร่วมเป็นวิทยากร 

โดยการสัมมนาได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับนโยบายของการทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ (National Adaptation Plan: NAP) การดำเนินงานภาคเกษตร และการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปรับตัวจากองค์กรระหว่างประเทศ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×