ภาพงานกิจกรรม

อบรมแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด


วันที่เผยแพร่ 2017-12-25 15:45:55 น.

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและ ทสจ. เข้าอบรมแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๗-๘ ธันวาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๓ คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของหน่วยภาคี โดยมุ่งเน้นถึงหลักการการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก การบ่งชี้กิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ การรวบรวมข้อมูล วิธีคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก และมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด โดยมีนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม บีบี ๒๐๒ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×