ภาพงานกิจกรรม

วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๐


วันที่เผยแพร่ 2017-12-25 16:00:35 น.

วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๐

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐” ภายใต้แนวคิดหลัก “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการสืบสานศาสตร์พระราชา และถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมและกล่าวเปิดงาน นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าร่วม ทั้งนี้ อบก. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ธ ทรงห่วงใยปัญหาโลกร้อน” และ “จิตอาสา ทำดีเพื่อองค์ราชัน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×