ภาพงานกิจกรรม

๒๓ เทศบาลร่วมลงนามการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่เผยแพร่ 2018-01-12 11:53:16 น.

๒๓ เทศบาลร่วมลงนามการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพฯ : วันที่ ๒๕ ธันวาคมที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๒๓ เทศบาล เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" โดยมีนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธาน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

          โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเทศบาล วิเคราะห์มาตรการที่สามารถเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละเทศบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยพัฒนาด้านการปรับปรุงแผนและตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเทศบาลที่เข้าร่วมลงนามมีรายชื่อดังต่อไปนี้

          ๑. เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง 

          ๒. เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี                                           

          ๓. เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี                  

          ๔. เทศบาลตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต                 

          ๕. เทศบาลตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน                 

          ๖. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จังหวัดสงขลา             

          ๗. เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น           

          ๘. เทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี               

          ๙. เทศบาลตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น          

          ๑๐. เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          ๑๑. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา        

          ๑๒. เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย

          ๑๓. เทศบาลตำบลปิงโค้ง จังหวัดเชียงใหม่

          ๑๔. เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

          ๑๕. เทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก

          ๑๖. เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา

          ๑๗. เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่

          ๑๘. เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

          ๑๙. เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง

          ๒๐. เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

          ๒๑. เทศบาลเมืองลำตาเสา จังหวัดอยุธยา

          ๒๒. เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

          ๒๓. เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×