ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning”


วันที่เผยแพร่ 2018-02-21 22:32:31 น.

ศูนย์ CITC มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning”

ศูนย์วิชาการ นานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดย นางสาวชญาธร ธนวัฒนาดำรง นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์ CITC เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านหลักสูตรฯ อาทิ อาจารย์ นักศึกษาเจ้าหน้าที่ จำนวน 65 คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×