ภาพงานกิจกรรม

อบก/ศูนย์ CITC เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5


วันที่เผยแพร่ 2018-02-21 22:35:09 น.

อบก/ศูนย์ CITC เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานและเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคน้ำโขง (The 5th Greater Mekong Sub region Environment Ministers’ Meeting) พร้อมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม อีก 5 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา จีน เมียนมา ลาว และ เวียดนาม

ในการนี้ อบก. นำโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC และคณะเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม – 1 ก.พ. 61 ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางกรอบแผนงานแนวทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×