ภาพงานกิจกรรม

อบก. โดยศูนย์ CITC หารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


วันที่เผยแพร่ 2018-02-21 22:50:38 น.

 อบก. โดยศูนย์ CITC หารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย - เวียดนาม ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

โดย Mr. Nguyen Van Tue อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่จะดำเนินการร่วมกัน ในเรื่องการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และการตรวจวัด การรายงานผล และการทวนสอบ การลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจน Climate Finance

ในขณะที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ประเทศเวียดนาม โดย Prof. Dr. Mai Trong Nhuan ได้ระบุถึงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่จะร่วมกันดำเนิน ได้แก่ การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และการตรวจวัด การรายงานผล และการทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ อบก. ยังได้ประชุมร่วมกับ Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) โดยมี Dr. Lam, Director of Center for Information, Consulting and Training เข้าร่วมหารือความร่วมมือฯ.

 

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×