ภาพงานกิจกรรม

อบก./ศูนย์ CITC เข้าร่วมสัมมนา “ การพัฒนาข้าราชการใหม่ หัวใจ 4.0 ”


วันที่เผยแพร่ 2018-02-21 23:25:51 น.

อบก./ศูนย์ CITC เข้าร่วมสัมมนา “ การพัฒนาข้าราชการใหม่ หัวใจ 4.0 ”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา “การพัฒนาข้าราชการใหม่ หัวใจ 4.0” ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา สนใจหลักสูตรด้าน Climate Change เพิ่มลงในหลักสูตรของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน อาทิเช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ การเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×