ภาพงานกิจกรรม

อบก.ร่วมลงนามโครงการ We Grow Together ปลูก...เพื่อให้


วันที่เผยแพร่ 2015-06-01 16:06:02 น.

วันที่ 23 เมษายน 2558 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดตัวโครงการ “ปลูกเพื่อให้...We Grow Together” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโครงการดังกล่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอร์เรชั่น ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มูลนิธิโครงการหลวง ผสานพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกเพื่อให้...We Grow Together” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา และเปิดตัวแอพพลิเคชั่นระดับโลก We Grow ซึ่งกลุ่มทรู สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ ให้ปลูกแล้วแชร์ข้อมูลผ่านแอพ ติดตามอัพเดทการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ครั้งแรกของโลก รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด ประกาศเชิญชวนคนไทย ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน และภายในชุมชนแบบครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายครบ 6 ล้านต้นทั่วประเทศในปีนี้ สนองแนวพระราชดำริในการให้คนไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของการรักษาป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ทั้งนี้ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เป็นที่ทราบกันดีว่าต้นไม้สามารถดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชและกักเก็บในรูปของเนื้อไม้ นอกจากนี้ในกระบวนการดังกล่าวต้นไม้ยังปล่อยก๊าซออกซิเจนที่มนุษย์ใช้ในการหายใจอีกด้วย ตัวอย่างการคำนวณปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น พบว่าการปลูกพันธุ์ไม้อเนกประสงค์ 1 ต้น สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 40.27 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อวัน เทียบเท่ากับการลดการใช้ไฟฟ้าจากการปิดไฟประมาณ 2 ชั่วโมง (หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W) เป็นต้น ดังนั้น การปลูกต้นไม้จำนวน 1 ล้านต้น จะสามารถช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 402 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อวัน

ซึ่งสามารถโหลดแอพ We Grow ฟรี ได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ iOS หรือคลิกที่ www.wegrow.in.th

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×