ภาพงานกิจกรรม

ฉลากเสื้อเบอร์ ๕ CoolMode


วันที่เผยแพร่ 2018-02-22 17:45:58 น.

กฟผ. สสท.  และอบก. ร่วมพัฒนา “ฉลากเสื้อเบอร์ ๕ CoolMode” มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคมที่ผ่านมา นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมจัดงาน “Magic Cloth No. 5” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ฉลากเบอร์ ๕ CoolMode ทางเลือกใหม่ ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกันพัฒนา “ฉลากเสื้อเบอร์ ๕ CoolMode” โดยมีแนวคิดเสื้อเบอร์ ๕  คือ เป็นเสื้อที่ใส่สบายและไม่จำเป็นต้องรีด โดยมีเกณฑ์หลัก คือ ผู้ประกอบการจะต้องได้รับการรับรองฉลาก CoolMode โดย อบก. และผ่านการทดสอบความเรียบตามมาตรฐาน มุ่งเป้าหมายรณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้เสื้อ“ฉลากเสื้อเบอร์ ๕CoolMode” ๑,๗๐๐,๐๐๐ ตัว ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า ๗ ล้านหน่วยต่อปี หรือประหยัดเงินจากการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ถึง ๒๘ ล้านบาท และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง ๓,๖๐๐ ตันต่อปี

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×