ภาพงานกิจกรรม

กิจกรรม อบก. เพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่เผยแพร่ 2018-02-27 15:06:19 น.

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมจัดกิจกรรม อบก. เพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทำความดีให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

กาญจนบุรี : เมื่อวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๕๒ คน นำโดย นางบงกช กิตติสมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล และนายชาคริต สิทธิเวช คณะทำงานพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกันจัดกิจกรรม อบก. เพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อร่วมทำความดีให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๘๓ คน ผ่านกิจกรรมการแสดงละครเวทีให้ความรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจก และการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “ผู้พิทักษ์ท้องฟ้า” ผ่าน ๔ ฐานกิจกรรมความรู้ ได้แก่ ฐานโลกร้อน ฐาน Zero Waste ฐานวิถีคาร์บอนต่ำ วิถีพอเพียง และฐานต้นไม้ลดโลกร้อน และได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน

ในวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบก. เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรอุทยานแห่งชาติฯ ก่อนร่วมกันปลูกต้นพะยูง ต้นสัก และต้นแดง จำนวน ๓๐๓ ต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×