ภาพงานกิจกรรม

CITC จัดสัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change"


วันที่เผยแพร่ 2018-03-15 00:25:30 น.

CITC จัดสัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ climate change"  ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change “โดยมี อาจารย์และนักศึกษา จาก 6 คณะ เข้าร่วม กว่า 400 คน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทย์ทางเลือก คณะมนุษยศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาได้กล่าวถึงความรู้สึกจากการอบรมในครั้งนี้ว่า “เราสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา” และยังนำความรู้ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตสังคมคาร์บอนต่ำสำหรับวัยรุ่นไทยในยุค 4.0

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×