ภาพงานกิจกรรม

อบก./ศูนย์ CITC ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดฝึกอบรม ร่วมกับ กปน.


วันที่เผยแพร่ 2018-03-15 00:37:23 น.

อบก./ศูนย์ CITC ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดฝึกอบรม ร่วมกับ กปน.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำโดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ด้านการพัฒนาการจัดฝึกอบรม ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาการประปา, การปะปานครหลวง หรือ กปน. พร้อมทั้งนางสาวสุทิสา นาคเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการ ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา 

จากการประชุมดังกล่าวจะนำไปสู่ความมือ ระหว่าง อบก./ศูนย์ CITC และ กปน. ในเรื่อง โครงการการลดก๊าซเรือนกระจก, เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่าน E-Learning และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรต่อไปในอนาคต

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×