ภาพงานกิจกรรม

อบก./CITC ร่วมจัดนิทรรศนาการงาน South-South Bazaar ในหัวข้อ “ Capacity Building On Climate Finance & Economics ”


วันที่เผยแพร่ 2018-03-15 00:46:09 น.

อบก./CITC ร่วมจัดนิทรรศนาการงาน South-South Bazaar ในหัวข้อ “ Capacity Building On Climate Finance & Economics ”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมจัดนิทรรศการงาน South-South Bazaar ในหัวข้อ “Capacity Building on Climate Finance & Economics” จัดโดย โครงการแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

โดยมีกิจกรรม 3 stations ให้ผู้เข้าร่วมงานจาก 13 ประเทศ 150 คน ร่วมกิจกรรม ดังนี้

Station 1: CITC Knowledge Training Center

Station 2: Climate Finance and Climate Economics

Station 3: Networking and Cooperation Service

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×