ภาพงานกิจกรรม

อบก. จับมือ วีกรีน มก. หนุนอุตสาหกรรมภาคบริการ จัดการก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน


วันที่เผยแพร่ 2018-03-15 17:27:33 น.

อบก. จับมือ วีกรีน มก. หนุนอุตสาหกรรมภาคบริการ จัดการก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

กรุงเทพฯ: เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคบริการขนาดใหญ่ จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ ๕ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

อบก. ดำเนินงานโครงการขยายผลการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ โดยที่ผ่านมามีองค์กรภาคบริการเข้าร่วมจำนวน ๓๐ แห่ง คิดเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ๑๑๓,๐๕๙ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน รวมทั้งสิ้น ๔๕,๑๘๙ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีองค์กรภาคบริการที่มีความมุ่งมั่นและมีนโยบายการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน เข้าร่วมจำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (สำนักงานสุวรรณภูมิ) สำนักสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๖ (สงขลา) และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีความต้องการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร เพื่อจำแนกจุดปรับปรุง หามาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมนอกเหนือจากการลดด้วยตัวเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมบริการของไทย ด้วยการพิจารณาจัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีการดำเนินการและขึ้นทะเบียนภายในประเทศ อันเป็นการส่งเสริมตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ทำให้เกิดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×