ภาพงานกิจกรรม

การประชุม “Preparatory ASEAN Working Group On Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 9”


วันที่เผยแพร่ 2018-04-19 22:11:08 น.

การประชุม “Preparatory ASEAN Working Group On Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 9”

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561 ดร. จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC และนางสาวชัญญาภัค วัฒนจินดา นักวิชาการชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุม “Preparatory ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 9” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี ASEAN Secretariat เป็นประธานการประชุม และหน่วยงาน focal point จากกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ ผู้แทน ศูนย์ CITC ได้นำเสนอกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับประเทศอาเซียนในปี 61 ได้แก่ การฝึกอบรมกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก, การฝึกอบรมการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมสำหรับอาเซียน และการจัดประชุมวิชาการ 4th CITC Regional Conference โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศอาเซียน, United Nations Climate Change (UNFCCC) และ Japan International Cooperation Agency

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×