ภาพงานกิจกรรม

อบก.จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสอบและการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(ภาคทฤษฎี)


วันที่เผยแพร่ 2015-06-01 18:49:01 น.

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×