ภาพงานกิจกรรม

ทส. ผนึกพลัง ๒๐ หน่วยงานภาคี จัดงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่เผยแพร่ 2018-05-04 10:43:35 น.

ทส. ผนึกพลัง ๒๐ หน่วยงานภาคี จัดงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๖๑ หนุนคนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายนที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตโคลัมเบียประจำประเทศไทยและภริยา คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และผู้แทนภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๖๑ (Earth Day 2018 THAILAND) ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” ซึ่งจัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาขน) หรือ อบก. ร่วมกับหน่วยงานภาคี ๒๐ องค์กร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ 

โอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องคุ้มครองโลก ยับยั้งวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม และขอความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ หรือ Active Citizen ในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและช่วยกันปกป้องคุ้มครองโลกจากวิกฤติภัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การดํารงชีวิตของมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตบนโลก

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการกลางแจ้ง “วิกฤติขยะพลาสติกวิกฤติโลกร้อน” โดยหน่วยงานภาคี พร้อมด้วยลูกบอลยักษ์ One Tonne of CO2 ขนาด ๑๐.๐๗ เมตร และ 3D Street Painting สะท้อนวิกฤติโลกร้อน โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ละครเวที “คุณพี่น้ำดื่ม แม่ Cap Seal…รักนี้เพื่อโลก” โดย กรมควบคุมมลพิษ สาระความรู้ “การนุ่งห่มตามวิถีไทย ร่วมใจ
รักษ์โลก” โดยกลุ่มคนรักษ์ผ้าไทไทย การแสดงลำตัดในบริบทรักษ์โลก โดย ก๊วนลำตัดหัดกับแม่ศรีนวล คณะพ่อหวังเต๊ะ - แม่ศรีนวล การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลก โดย น้องณัชชา เจ้าของวลีฮิต “ดูปากณัชชานะคะ” พิธีมอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการประกวดแผนและสื่อรณรงค์ “ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ได้แก่ ทีม US จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงานภาคีร่วมจัดงานในครั้งนี้

ในเวลา ๑๖.๓๐ น. มีการเดินรณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน โดยการนำของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานภาคีร่วมจัดงาน Earth Day 2018 Thailand และจิตอาสา บริเวณทางเดินเชื่อม (Sky Walk) สี่แยกปทุมวัน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้พลาสติก ตามแนวคิดของการจัดงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๖๑ (Earth Day 2018 THAILAND) “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×