ภาพงานกิจกรรม

อบก. โดยศูนย์ CITC จัดกิจกรรม “The Low Carboner Contest 2018” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


วันที่เผยแพร่ 2018-05-08 16:22:56 น.

อบก. โดยศูนย์ CITC จัดกิจกรรม “The Low Carboner Contest 2018”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 27 เมษายน 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and training center: CITC) จัดกิจกรรม The Low Carboner Contest 2018 ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ และดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการลงมือทำด้วยตัวเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ครัวเรือนและองค์กรได้ 

การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) นิทรรศการแนวทดลองกับชีวิต Low Carbon Society ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องเก็บของ โต๊ะกินข้าว แยกของเสีย
2) บนเวที ได้แก่ เกมส์ปริศนาคาร์บอนแลบ และพูดคุยกับศิลปิน คุณแพรว คณิตกุล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากของที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×