ภาพงานกิจกรรม

อบก. โดยศูนย์ CITC จัดกิจกรรม “The Low Carboner Contest 2018” ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วันที่เผยแพร่ 2018-05-08 16:33:48 น.

อบก. โดยศูนย์ CITC จัดกิจกรรม “The Low Carboner Contest 2018”
ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 23 เมษายน 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and training center: CITC) จัดกิจกรรม The Low Carboner Contest 2018 (อยากเป็นฮีโร่ต้อง Low Carbon) ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการลงมือทำด้วยตัวเอง สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ครัวเรือนและองค์กรได้ 

การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) นิทรรศการแนวทดลองกับชีวิต Low Carbon ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องเก็บของ โต๊ะกินข้าว แยกขยะ 
2) บนเวที ได้แก่ เกมส์ปริศนาคาร์บอนแลบ และพูดคุยกับศิลปิน คุณเป๋ TAM:DA เจ้าของสตูดิโอ ทำดะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากของที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×