ภาพงานกิจกรรม

สสก. และ ทสจ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกฯ” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก


วันที่เผยแพร่ 2018-05-28 14:00:18 น.

นนทบุรี : เมื่อวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Footprint for Organization: CFO) และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint: CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน โดยมุ่งเน้นถึงหลักการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก การบ่งชี้กิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ การรวบรวมข้อมูล วิธีคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด โดยมีนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง บลูเบอร์รี่ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

          ภายในวันเดียวกัน นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการ   ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้บรรยายเรื่อง “สถานการณ์โลกร้อนและความสำคัญของการจัดทำข้อมูล   ก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จากนั้นเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีโดยนักวิชาการจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” โดย นายธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการโครงการ สำนักพัฒนาธุรกิจ อบก. ในหัวข้อ “กรอบแนวคิดการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง” “การจัดทำรายงานงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง” โดยนายวิษณุ ผลโพธิ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก อบก. และมีการอบรมภาคปฏิบัติ “ฝึกการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” และ “ฝึกการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง”      

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×