ภาพงานกิจกรรม

อบก./ศูนย์ CITC ร่วมกับ UNFCCC-RCC, JICA และ สผ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mitigation Mechanism And Decarbonization” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน


วันที่เผยแพร่ 2018-06-11 22:22:54 น.

อบก./ศูนย์ CITC ร่วมกับ UNFCCC-RCC, JICA และ สผ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mitigation Mechanism And Decarbonization”
สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ UNFCCC-Regional Collaboration Center, Japan International Cooperation Agency,  และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Mitigation Mechanism and Decarbonization” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มประเทศอาเซียนและนำเสนอ แนวทางกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นประโยชน์ในอนาคต

โดยมีผู้แทนอาเซียนจาก 8 ประเทศ จำนวน 18 คนเข้าร่วม ได้แก่ ไทย กัมพูชา บรูไน เมียนมา ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนามและอินโดนีเซีย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ของไทย เข้าร่วมจำนวน 44 คน รวมมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 60 คน

ศูนย์ CITC ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก UNFCCC-Regional Collaboration Center, ผู้เชี่ยวชาญจาก Japan International Cooperation Agency ผู้เชี่ยวชาญจาก National Designated Entity of Climate Technology Center and Network, Thailand ผู้แทนจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง นอกจากการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญแล้วในการอบรมยังจัดให้มีการนำเสนอจากผู้แทนในแต่ละประเทศและการทำแบบฝึกหัดกลุ่มร่วมกันระหว่างผู้แทนไทยและผู้แทนจากอาเซียน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×