ภาพงานกิจกรรม

อบก./ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติหลักสูตร “Climate Finance” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน


วันที่เผยแพร่ 2018-06-11 22:32:26 น.

อบก./ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติหลักสูตร “Climate Finance” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ UNFCCC-Regional Collaboration Center และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรมภายใต้ Action plan ของคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงร่วมกับ UNFCCC-RCC JICA และ สผ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ หลักสูตร “Climate Finance” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงโอกาสและความท้าทายในการขอรับสนับสนุนทางการเงินต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้แทนจากอาเซียน 8 ประเทศ จำนวน 16 คน เข้าร่วม ได้แก่ ไทย กัมพูชา บรูไน เมียนมา ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนามและอินโดนีเซีย ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ของไทย เข้าร่วม 30 คน รวมมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 46 คน

ในครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญจาก United Nations Development Programme (UNDP) ผู้เชี่ยวชาญจาก Global Green Growth Institute (GGGI) และผู้เชี่ยวชาญจาก Green Climate Fund (GCF) ได้บรรยายหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนจากประเทศอาเซียนได้มีโอกาสนำเสนอและแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×