ภาพงานกิจกรรม

รวมพลังจิตอาสากว่า 400 คน ปลูกป่าลดโลกร้อน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง จ.ระยอง


วันที่เผยแพร่ 2018-07-05 10:21:54 น.

รวมพลังจิตอาสากว่า 400 คน ปลูกป่าลดโลกร้อน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง จ.ระยอง

ระยอง : เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวนกว่า 400 คน จาก 11 กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าลดโลกร้อน สร้างฝายประชารัฐ และเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน” โดยมีนายอาสา สารสิน ประธานมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย  พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ กรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นายประสงค์ นรจิตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิด ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทางมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย  ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และป่าชุมชน  โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมสนับสนุนป่าชุมชนนำไปสู่การบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของป่าชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจก และบรรลุประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการสร้างกระบวนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

          กิจกรรม “ปลูกป่าลดโลกร้อน สร้างฝายประชารัฐ และเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากป่าชุมชน และมีกำลังใจในการช่วยอนุรักษ์ผืนป่าอันเป็นมรดกของประเทศอย่างมีแบบแผน ต่อเนื่อง และยั่งยืน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จิตอาสาทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกป่า การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน และการสร้างฝายประชารัฐ เพื่อชะลอน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ ช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

          ทั้งนี้ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นป่าชุมชนที่มีการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมโดยการนำของผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ส่งผลให้สภาพป่าจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่บุกรุก ปลูกยางพารา เมื่อยึดคืน ชาวบ้านจึงช่วยกันทำให้เป็นป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งสภาพภูมิประเทศมีสภาพป่าที่อยู่ติดกับผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา ซึ่งเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่สำคัญ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×