ภาพงานกิจกรรม

ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561


วันที่เผยแพร่ 2018-07-23 16:48:52 น.

ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

กรุงเทพฯ  : เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม “งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ ๖๑ ปี” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ภายในงานได้มีการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า ซึ่ง นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีผลงานที่สำคัญ คือ การผลักดันและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สามารถช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน พัฒนาผลงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ จนเป็นที่มาของการได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ 

           
คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×