ภาพงานกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


วันที่เผยแพร่ 2018-08-03 20:22:00 น.

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

กรุงเทพฯ : วันที่ ๒๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          ในปีนี้รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้บูรณาการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่ง ทางอบก. ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย นางประเสริฐสุข จามรมาน ได้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลง  "สดุดีจอมราชา" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพสกนิกรที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่น แน่วแน่ แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินไทย และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นหลักธรรมคำสอนทางศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทต่อไป ท้ายสุด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายพระเกียรติและร่วมลงนามถวายพระพร

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×