ภาพงานกิจกรรม

นายกฯ เปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ชู “วิทย์สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ ๑.๒ ล้านเยาวชนไทย


วันที่เผยแพร่ 2018-09-03 16:42:39 น.

นนทบุรี : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ถือเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหารจากภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนางประเสริฐสุข
จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมพิธีเปิด และนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อบก. ประจำบูธ ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี

         ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ซึ่งเป็นการจัดงานวันสุดท้าย มีการจัดพิธีขอบคุณหน่วยงานร่วมจัด โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวขอบคุณและมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานสมาคมและพิพิธภัณฑ์ และหน่วยงานเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อมอบความรู้ ความสนุกสนาน สร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนไทยและสังคมไทย ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป พร้อมทั้งกล่าวปิดงาน โดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทางผู้จัดคาดว่ามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน

          มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สร้างความตื่นเต้น แรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย และในปีนี้จัดในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ซึ่งในปีนี้ อบก. ได้รับเชิญจาก อพวช. ให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเป็นปีที่ ๓ ในหัวข้อ “ผู้พิทักษ์น้อยผจญโลกร้อน ๒ องศา” เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของ อบก. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยประมาณการผู้เข้าร่วมตลอดช่วงเวลาที่จัดนิทรรศการประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×