ภาพงานกิจกรรม

อบก./CITC จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ มหาวิทยาลัย College Of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น


วันที่เผยแพร่ 2018-09-11 00:09:18 น.

อบก./CITC จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ มหาวิทยาลัย College Of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องอบรม CITC ชั้น 9

ผู้แทนศูนย์ CITC ได้กล่าวเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในปัจจุบัน และบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมต่างๆของศูนย์ CITC เพื่อสนับสนุนต่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 12 คน ได้แก่ Ass.Prof.Dr. Sudo Tomori และนักศึกษามหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific วัตถุประสงค์ของการสัมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน ข้อมูล และประสบการณ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น และ อบก.

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ดังนี้
Station 1: โต๊ะอาหาร “การปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
Station 2: เกมส์จับผิดภาพ
Station 3: ไลท์และแชร์ เฟสบุ๊ค CITC Society

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×