ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC เข้าร่วมการประชุม “เปิดตัวโครงการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินการในพื้นที่”


วันที่เผยแพร่ 2018-09-11 00:15:59 น.

ศูนย์ CITC เข้าร่วมการประชุม “เปิดตัวโครงการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินการในพื้นที่”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ร่วมเสวนาหัวข้อ การบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ ผู้แทนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพรชบุรี และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุม“เปิดตัวโครงการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินการในพื้นที่” ในงานนี้ ผู้แทนศูนย์ CITC ร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งจัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×