ภาพงานกิจกรรม

ผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกเครดิตร่วม (JCM)


วันที่เผยแพร่ 2018-10-08 16:01:42 น.

         กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายนที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนา The Joint Crediting Mechanism (JCM) Implementation in Thailand - Accelerating Low Carbon Development through JCM Scheme จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น และ Global Environment Centre Foundation (GEC) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกเครดิตร่วม โดยมีนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ Mr. Yoshinori Suga เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิด ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

         กลไกเครดิตร่วม Joint Crediting Mechanism หรือ JCM เป็นความตกลงแบบทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่ผ่านการรับรองแล้วที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” จะมีการแบ่งปันกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น และสามารถนำไปใช้ในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) การสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอบทบาทของกลไก JCM ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเอกชน โปรแกรมทางการเงินและเทคโนโลยีต่างๆ ที่โครงการ JCM ใช้ เช่น ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด ๑๒ MW จากความร้อนทิ้งของโรงงานปูนซีเมนต์ ระบบผลิตพลังงานร่วมจากชีวมวลในโรงงานผลิตอาหาร และระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูงสำหรับห้องเย็น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประชุมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ JCM โดยเจ้าหน้าที่จาก อบก.

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×