ภาพงานกิจกรรม

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP24 Side Event หัวข้อ “Accelerating Readiness And Implementation Of NDCs In Southeast Asia - The Role Of Regional Capacity Building And Mutual Cooperation”


วันที่เผยแพร่ 2018-12-28 11:58:03 น.

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP24 Side Event หัวข้อ “Accelerating Readiness And Implementation Of NDCs In Southeast Asia - The Role Of Regional Capacity Building And Mutual Cooperation”

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และ Overseas Environmental Cooperation Center, Japan (OECC) จัดงานสัมมนา The UNFCCC COP24 side event หัวข้อ “Accelerating Readiness and Implementation of NDCs in Southeast Asia - The Role of Regional Capacity Building and Mutual Cooperation”ณ Japan Pavilion เมืองคาโตวิเซ่ สาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ CITC ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนผ่านความร่วมมือ North-South และ South-South Cooperation

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกรจก ให้เกียรติเป็น Keynote speaker ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นวิทยากร ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้ดำเนินรายการ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Japan International Cooperation Agency (JICA), Overseas Environmental Cooperation Center, Japan (OECC), NDC Partnership และ Institute for Global Environmental Strategies (IGES) โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 40 คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×