ภาพงานกิจกรรม

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP24 Side Event หัวข้อ “Low Carbon City Development In Thailand”


วันที่เผยแพร่ 2018-12-28 13:10:38 น.

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP24 Side Event หัวข้อ “Low Carbon City Development In Thailand”

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ United Nations Development Programme, Thailand จัดงานสัมมนา The UNFCCC COP24 side event หัวข้อ ““Low Carbon City Development in Thailand” ณ Thai Pavilion เมืองคาโตวิเซ่ สาธารณรัฐโปแลนด์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานเมืองคาร์บอนต่ำของประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นวิทยากร ร่วมด้วย ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ จาก United Nations Development Programme, Thailand, และ ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 30 คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×