ภาพงานกิจกรรม

อบก.จัดกิจกรรม CSR “วัดคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Temple)"


วันที่เผยแพร่ 2015-08-01 15:50:32 น.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR วัดคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Temple) โดยมีผู้บริหารนำโดย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์, ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมถวายภัตราหารเพล เทียนพรรษา หลอดไฟ LED และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดหนองจระเข้ อ.แกลง จ.ระยอง

ซึ่ง อบก. ได้สนับสนุนวัดหนองจระเข้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อใช้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในรูปของเนื้อไม้และการสะสมคาร์บอนในดินได้ 148.60 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (ปลูกต้นไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 พื้นที่ปลูก 21.33 ไร่)

2) โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ซึ่งสามารถลดการปล่อยเรือนกระจกได้ 2.72 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 130 หลอด)

ทั้งนี้ อบก. ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟ LED เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา และยังได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในรูปของเนื้อไม้และการสะสมคาร์บอนในดิน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×