ภาพงานกิจกรรม

วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"


วันที่เผยแพร่ 2019-01-02 13:40:07 น.

วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

นนทบุรี : เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑”  โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมงาน  ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ” เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่พสกนิกรชาวไทย โดยการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกพร้อมกันทั่วประเทศ และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำความดี ร่วมกันขจัดปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ โดยกิจกรรมสำคัญในปีนี้ ประกอบด้วย

๑) การร่วมมือกันของผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ งดการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านของตน ในวันที่ ๔ ธันวาคมนี้ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลก

๒) การรับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน โดยประชาชนสามารถนำถุงผ้าที่มีมากเกินความจำเป็นมาบริจาคได้ ณ จุดรับบริจาคในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อรวบรวมนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติก

๓) การนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม

ภายในงาน มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคล ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรรศการมหกรรมส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” นิทรรศการและกิจกรรมของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทั้งนี้ อบก. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×